Wijziging en uitleg van de pensioenregeling

Een wijziging van de pensioenregeling is een juridisch complex proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen met (oud-)werknemers. Ook medezeggenschap kan een rol spelen. Denk daarbij aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en bij pensioenfondsen het  verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan. Met regelmaat belanden zaken bij de rechter, soms pas jaren later, omdat (oud-)werknemers vinden dat hun pensioenregeling in het verleden niet rechtsgeldig is gewijzigd. Zij menen recht te hebben op hun oude pensioenregeling of oude indexatiebepaling. Om te voorkomen dat in de toekomst discussie ontstaat over de uitleg van de wijziging, is het zaak om het wijzigingsproces goed te doorlopen en de gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. Dit is voor ons dagelijkse kost. Heeft u toch een geschil over (de uitleg van) de wijziging van de pensioenregeling of de toeslagregeling? Ons kantoor staat u graag bij.

Zoek het gewenste artikel

  • Categorieën