Pensioenrecht: Arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 november 2018

[appellant] heeft er destijds voor gekozen zijn opgebouwde pensioen bij het Philips Pensioenfonds over te dragen aan het Pensioenfonds onder toepassing van de Garantieregeling. [appellant] ontvangt minder pensioen dan het garantiebedrag in de Garantieregeling, onder meer vanwege specifieke keuzes die appellant zelf heeft gemaakt. Partijen verschillen van mening over vraag of de Garantieregeling hierin moet voorzien. Daarbij komt het aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen van de Garantieregeling. Naar het oordeel van het Hof dienen de eigen keuzes van appellant voor zijn rekening te blijven. [appellant] kan dus op grond van de garantieregeling geen aanspraak maken op aanvulling van de door hem feitelijk ontvangen pensioenuitkering tot het garantiebedrag.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws