Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021: Anticumulatie prepensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Het verbod op uitstel van het prepensioen en het korten op het AOP levert geen verboden onderscheid op.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws