Rechtbank Rotterdam, 13 april 2016: Geen voortzetting pensioenopbouw na pensioeningangsdatum

In een procedure tussen een werkgever en een groep (oudere) werknemers, waarbij ons kantoor de werkgever bijstond, betrof het de vraag of na pensioeningangsdatum recht bestond op voortzetting van de pensioenopbouw.

In verband met de beëindiging van een gunstig garantiecontract, was aan de groep werknemers de mogelijkheid geboden om het pensioen eerder in te laten gaan. Hierdoor konden de werknemers bij de omzetting van het opgebouwde pensioenkapitaal uit de premieovereenkomst in een levenslang pensioen, profiteren van een 4% rekenrente en verouderde sterftetafels. Wel zou met deze keuze een einde komen aan de pensioenopbouw. Indien de werknemers geen gebruik wensten te maken van deze optie, zou het pensioen op de reguliere pensioendatum ingekocht moeten worden in het nieuwe, minder gunstige verzekeringscontract. Wel kon dan nog voor de resterende duur van het dienstverband de pensioenopbouw worden voortgezet in een premieovereenkomst bij een andere uitvoerder. De werknemers waren door de werkgevers geïnformeerd over de gevolgen van de keuze. Inkoop in het garantiecontract was voor de meeste werknemers gunstiger. Wel meenden zij dat het vervroegen van de pensioendatum niet hoefde te betekenen dat ook de pensioenopbouw werd beëindigd. De kantonrechter te Rotterdam dacht hier anders over. Op grond van het pensioenreglement eindigde het deelnemerschap (onder meer) op de (vervroegde) pensioeningangsdatum. Met het in laten gaan van het pensioen, eindigde eveneens het recht op voortzetting van de pensioenopbouw. De werknemers waren vooraf voldoende geïnformeerd door de werkgever over de gevolgen van hun keuze.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws