Onbedoelde onduidelijkheid bij onbedoeld onvoorwaardelijke toeslagverlening

Met de invoering van de Pensioenwet, alweer geruime tijd geleden, werd onder meer beoogd om de communicatie over de (on)voorwaardelijkheid en de hoogte van de indexatie te verduidelijken. En toch leidt indexatie van pensioen, ook wel toeslagverlening genoemd, in de praktijk nog regelmatig tot geschillen tussen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws