Handhaving verhouding 100:70 bij collectief uitstel heeft hoge prijs

Doorgaans geldt voor ouderdoms- en partnerpensioen een verhouding van 100:70. Deze verhouding wijzigt als de pensioenaanspraken collectief worden omgezet naar een hogere pensioenleeftijd. Door de aanspraken na omzetting te herschikken, kan deze verhouding behouden blijven, wat de uitlegbaarheid ten goede komt. Uitlegbaarheid kent wel een prijs; de ‘Klijnsmaroute’ kan dan niet worden toegepast, waardoor deelnemers het recht behouden om bezwaar te maken tegen de wijziging. Een en ander is bevestigd door de kantonrechter inzake Pensioenfonds Sabic. De wijziging van art. 83 PW maakt dit niet anders.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws