Specialisten in pensioenrecht

Blom Veugelers Zuiderman is het juiste adres voor alle vragen op het vlak van het pensioenrecht. Wij vertalen complexe vraagstukken naar begrijpelijke en toepasbare adviezen en geven pragmatische oplossingen bij ingewikkelde geschillen.

Scherp en strategisch

Wij procederen en adviseren. Onze adviespraktijk is belangrijk, maar we vergeten nooit dat we advocaat zijn in hart en nieren. Die ervaring uit de procespraktijk bepaalt onze strategie en maakt ons advies scherper.

Wat we doen

Procederen

Wij lossen de geschillen rond uw pensioen bij voorkeur op zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet mogelijk is, dan staan onze pensioenadvocaten u graag bij in een gerechtelijke procedure.

Adviseren

Onze pensioenadvocaten weten alles van uw pensioen, kennen de pensioenmarkt en adviseren u graag over juridische aspecten van complexe kwesties, zoals de inrichting van uw governance, een buy-out of wijziging van de pensioenregeling.

Mediation

Wij zijn thuis in de verschillende vormen van geschillenbeslechting en treden regelmatig op als mediator, bindend adviseur of arbiter voor uw pensioen. Op verzoek nemen wij zitting in klachten- of beroepscommissies.

Geschillen oplossen

Ons kantoor heeft veel ervaring met het begeleiden van pensioengeschillen.

Pensioenakkoord

Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 zal het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend wijzigen. Wij houden u graag op de hoogte!

Bedrijfstak- pensioenfondsen

Valt de onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of niet? Wij begeleiden ondernemingen, pensioenfondsen en adviseurs bij vragen en geschillen hierover. 

Wijziging en uitleg van de pensioenregeling

Over de wijziging van de pensioenregeling of over de uitleg daarvan kunnen geschillen ontstaan. Een zorgvuldige juridische begeleiding kan dit voorkomen.

Life events

Pensioen verdient aandacht en op sommige momenten meer dan op andere. Lees hier meer over deze life events. 

Overig

Heeft u een pensioenvraag die niet aan bod is gekomen in de andere categorieën?

Voor wie

Werkgevers

• Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst

• Bemiddelen bij dubbele aansluiting verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling

• Procederen tot aan de Hoge Raad over beëindiging uitvoeringsovereenkomst

Pensioenfonds

• Buy out en liquidatie van ondernemingspensioenfondsen

• Begeleiden van pensioenfonds naar het buitenland

• Governance

Verzekeraars

• Adviseren over beëindiging uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ondernemingsraden / verantwoordingsorganen

• Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst

Werknemers en (Verenigingen van) pensioengerechtigden

• Mediation over de pensioenregeling van een lid van de raad van bestuur, die door de werkgever (een internationaal scheepvaartbedrijf) niet juist was uitgevoerd.

• Adviseren over streefregelingen

(Pensioen)adviseurs, accountants en advocaten

• Regelmatig werken wij samen met andere professionals. Wij adviseren dan over specifieke pensioenrechtelijke of procesrechtelijke issues.

Overige diensten

Due diligence

De pensioenadvocaten van BVZA verrichten due dilligence-onderzoek bij overnames. Wij geven aan of op pensioenjuridisch gebied risico’s bestaan. Daarbij stellen wij teksten op voor de noodzakelijke bepalingen in de overnameovereenkomst met betrekking tot pensioengaranties en vrijwaringen.

Presentaties

Op aanvraag verzorgen wij presentaties en incompany trainingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over wat we voor u kunnen betekenen? We vertellen u graag meer. Neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers.

 

Kantoor Rotterdam:

(010) 232 70 60

Kantoor Utrecht:

(030) 262 80 52

Partner

Ius Laboris is a leading international employment law and employee benefit law alliance, combining the world’s leading employment, labour and pension firms.