Pensioenrecht: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2019

Uitspraak pensioenrecht: Werknemer was werkzaam bij onderdeel van Philips, dat in 1991 is overgenomen door DHV. Vanaf november 1991 tot zijn pensioen in november 2010 is hij in dienst van DHV gebleven. In 1991 zijn tussen Philips, DHV en vakbonden afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen en heeft waardeoverdracht plaatsgevonden tussen de betrokken ondernemingspensioenfondsen. De gepensioneerde ex-werknemer spreekt het pensioenfonds aan, omdat hij meent recht te hebben op een hoger ouderdomspensioen. Het Hof oordeelt dat de gemaakte afspraken zijn nagekomen en wijst de vordering af.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws