Pensioennieuws

De ontwikkelingen en het pensioennieuws in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van het pensioennieuws, de ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u het pensioennieuws in verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Geschillen oplossen

Ons kantoor heeft veel ervaring met het begeleiden van pensioengeschillen.

Pensioenakkoord

De Wet toekomst Pensioenen (Wtp) is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Met de verwachte inwerkingtreding van de Wtp per 1 juli 2023 zal het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend wijzigen. Wij houden u graag op de hoogte!

Bedrijfstak- pensioenfondsen

Valt de onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of niet? Wij begeleiden ondernemingen, pensioenfondsen en adviseurs bij vragen en geschillen hierover. 

Wijziging en uitleg van de pensioenregeling

Over de wijziging van de pensioenregeling of over de uitleg daarvan kunnen geschillen ontstaan. Een zorgvuldige juridische begeleiding kan dit voorkomen.

Life events

 

Pensioen verdient aandacht en op sommige momenten meer dan op andere. Lees hier meer over deze life events. 

Overig

 

Heeft u een pensioenvraag die niet aan bod is gekomen in de andere categorieën?

Partner

We zijn trotse partner van Ius Laboris: global partner for international HR issues.

Ius Laboris is a leading international employment law and employee benefit law alliance, combining the world’s leading employment, labour and pension firms.