Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 15 juni 2012: Uitruil partnerpensioen ongeldig door vervalste handtekening?

Weduwe stelt dat de uitruil van nabestaandenpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen ongeldig is, omdat haar man haar handtekening op het formulier voor deze wijziging heeft vervalst. De vordering wordt afgewezen omdat Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen aan Bpf Beroepsvervoer heeft overgedragen. Bpf Beroepsvervoer is niet gedagvaard, maar heeft zich aan de zijde van Nationale-Nederlanden gevoegd. Nationale-Nederlanden heeft niet onrechtmatig gehandeld door na te laten de handtekening van eiseres op echtheid te controleren. Als gevolg van de afwijzing in de hoofdzaak volgt tevens afwijzing van de vordering in de vrijwaringszaak.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws