Koopkrachtbehoud tegen (w)elke prijs?

De hoge inflatie in combinatie met een versoepeling van de toeslagregels voor pensioenfondsen heeft mogelijk een keerzijde voor de (in het verleden) vrijgestelde werkgever; moet hij de pensioenen in dezelfde mate verhogen? En zo ja, wie betaalt dat?

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws