Raising the real retirement age

In the last decade, economic and financial circumstances have put pressure on pension regimes across Europe. Add to this the effects of ageing populations and longer life expectancies, and it is not surprising that many European countries are redesigning their pension regimes. The ‘accepted’ retirement age of 65 is no longer set in stone, with many governments across Europe planning to raise, or having already raised their retirement ages. In Iceland and Norway, workers retire at 67; Denmark, the Netherlands and Germany plan to reach that level in the future, with the United Kingdom pushing things even further to 68.

Meer publicaties

  • In 1 July 2002 new pension legislation was introduced in the Netherlands with respect to acquistions. This new legislation has a number of consequences for the Dutch transaction practise. Before going

  • De globalisering slaat toe, ook in pensioenland. Ondernemers beperken zich niet meer tot activiteiten binnen één land en werknemers werken steeds vaker over de grens. Hierdoor wordt een complex onderw

  • Een pensioentoezegging gaat vaak lang mee. Zo kan een werkgever op 1 januari 1975 een pensioentoezegging aan een toen 25-jarige werknemer hebben gedaan. Die hoopt daar nog van te genieten in het jaar

  • Op basis van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), het Burgerlijk Wetboek (BW) en dadelijk op basis van de Pensioenwet (PW) hebben gepensioneerden (mede)zeggenschapsrechten. Voor gepensioneerden is h

  • De Europese markt voor pensioenen is inmiddels open. De verschillende Europese koopmannen zijn hun waar aan het aanprijzen. De luide stem van de Belgische koopman Verhofstadt is goed te horen. Het Ned

  • De Europese markt voor pensioenen is inmiddels geopend. Biedt dit mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers?! Worden de Nederlandse werknemers gedupeerd? Biedt de algemene pensioeninstelling (API) no

  • Het Ministerie van Financiën heeft op 15 mei 2008 een consultatiedocument gelanceerd over de Premiepensioeninstelling (de 'PPI'). In dit artikel wordt ingegaan op de voordelen van de PPI en vervolgens

  • Vrijwel direct na de plaatsing van de Pensioenwet in het Staatsblad, bleek een veegwet noodzakelijk om de Pensioenwet op enkele punten aan te passen. Ruim anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de

  • In de Tweede Kamer is veel gediscussieerd over het recht op collectieve waardeoverdracht. Daar vond men dat het recht op collectieve waardeoverdracht in de Pensioenwet moest worden opgenomen. Maar min

  • Veel pensioenfondsen hebben een herstelplan ingediend. Daarin moeten ze aangeven op welke wijze ze binnen de daarvoor geldende termijn weer beschikken over het minimaal vereist eigen vermogen. Dit her

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws