Hoge Raad maakt wijzigingen pensioenregelingen makkelijker

Tot voor kort leek de Hoge Raad de leer te hanteren dat voor een arbeidsrechtelijke wijziging ondubbelzinnige instemming van de werknemer was vereist. Uit het arrest van 12 februari 2010 blijkt echter dat deze strenge leer niet meer geldt voor het wijzigen van pensioenregelingen. Is daarmee het wijzigen van een pensioenregeling dan voortaan eenvoudig? Nee, zover willen we niet gaan. Arbeidsvoorwaarden van werknemers dienen namelijk te worden gerespecteerd en mogen niet zomaar worden gewijzigd. Wetten en regels wijzigen echter steeds vaker en de omstandigheden veranderen drastisch. Daardoor is het steeds vaker noodzakelijk om pensioenregelingen aan te passen. En genoemd arrest maakt dit wel iets eenvoudiger.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws