Medezeggenschap bij het pensioenakkoord: een moeilijke puzzel!

Door het pensioenakkoord moeten alle pensioenregelingen gewijzigd worden. Medezeggenschap speelt daarbij een belangrijke rol. Wie heeft medezeggenschap? Alleen de OR? Of ook het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan? Heeft de individuele deelnemer nog rechten?

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws