Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 24 mei 2016: Kosten indexering inactieven

Pensioenpremies. Werkgever wijzigt pensioenverzekering onder vigeur PSW, waarbij de “slapers” bij de oude pensioenverzekeraar achterblijven. Geschil over wie de kosten van de indexering – die volgen uit het toepasselijke pensioenreglement – moet betalen. Hof oordeelt dat de verrekeningsbevoegdheden uit de oude pensioenverzekeringsovereenkomsten in stand zijn gebleven. De premieachterstand komt ook na de wijziging van de overeenkomst nog voor rekening van de werkgever. Dat de pensioenovereenkomsten van de slapers premievrij zijn gemaakt, doet hier niet aan af.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws