Uw pensioen is onze specialisatie

Uw pensioen kan ingewikkelder zijn dan u in eerste instantie verwacht. Juist daarom helpen wij u graag. Onze pensioenadvocaten zijn teamspelers, voor wie een prettige samenwerking met u voorop staat. Heldere en pragmatische oplossingen op maat uitwerken waarmee u echt verder kunt, dat is onze uitdaging.
Benieuwd naar onze diensten voor uw pensioen? Hieronder treft u voorbeelden aan van recente werkzaamheden die we hebben uitgevoerd voor diverse cliënten.
 

Procederen

Wij lossen de geschillen rond uw pensioen bij voorkeur op zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet mogelijk is, dan staan onze pensioenadvocaten u graag bij in een gerechtelijke procedure.

Adviseren

Onze pensioenadvocaten weten alles van uw pensioen, kennen de pensioenmarkt en adviseren u graag over juridische aspecten van complexe kwesties, zoals de inrichting van uw governance, een buy-out of wijziging van de pensioenregeling.

Mediation

Wij zijn thuis in de verschillende vormen van geschillenbeslechting en treden regelmatig op als mediator, bindend adviseur of arbiter voor uw pensioen. Op verzoek nemen wij zitting in klachten- of beroepscommissies.

Voor wie

Werkgevers

• Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst

• Bijstaan in geval van verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds

• Procederen en adviseren over beëindiging uitvoeringsovereenkomst 

Pensioenfonds

• Buy out en liquidatie van ondernemingspensioenfondsen

• Begeleiden van pensioenfonds naar het buitenland

• Governance

Verzekeraars

• Adviseren over beëindiging uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ondernemingsraden / verantwoordingsorganen

• Adviseren over wijziging pensioenovereenkomst

Werknemers en (Verenigingen van) pensioengerechtigden

• Mediation over de pensioenregeling van een lid van de raad van bestuur, die door de werkgever (een internationaal scheepvaartbedrijf) niet juist was uitgevoerd.

• Adviseren over streefregelingen

(Pensioen)adviseurs, accountants en advocaten

• Regelmatig werken wij samen met andere professionals. Wij adviseren dan over specifieke pensioenrechtelijke of procesrechtelijke issues.

Overige diensten

Due diligence

De pensioenadvocaten van BVZA verrichten due dilligence-onderzoek bij overnames. Wij geven aan of op pensioenjuridisch gebied risico’s bestaan. Daarbij stellen wij teksten op voor de noodzakelijke bepalingen in de overnameovereenkomst met betrekking tot pensioengaranties en vrijwaringen.

Presentaties

Op aanvraag verzorgen wij presentaties en incompany trainingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over wat we voor u kunnen betekenen? Heeft u een zaak die u aan ons voor wilt leggen? Neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers.

Kantoor Rotterdam:

(010) 232 70 60

Kantoor Utrecht:

(030) 262 80 52

Partner

Ius Laboris is a leading international employment law and employee benefit law alliance, combining the world’s leading employment, labour and pension firms.