Rechtsgeldige wijziging van de pensioenregeling? Geen finale kwijting

Een interessant tussenvonnis waar ons kantoor bij betrokken is namens eiser (oud-werknemer). In casu is sprake van de beëindiging van een eindloonregeling in 2002. Daarvoor in de plaats zou een premieovereenkomst zijn gekomen. Een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding door werkgever slaagt niet. Is (stilzwijgend) instemming verleend? Teneinde daarover te kunnen oordelen laat de kantonrechter werkgever (Brunel) toe bewijs te leveren van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat zij de oud-werknemer voldoende duidelijk heeft geïnformeerd over de inhoud van de wijziging. De kantonrechter bevestigt dat de pensioenaanspraken niet onder het finale kwijtingsbeding en het procedeerverbod vallen, zoals overeengekomen in een eerdere vaststellingsovereenkomst tussen partijen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws