Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2015: Geen indexeringsverplichting verzekeraar

Pensioenverzekering. Verklaring voor recht onvoorwaardelijke pensioentoezegging. Niet voldaan aan onderbrengingsplicht art. 2 PSW. Afwijzing vordering pensioenverzekeraar kosten indexatie na opzegging verzekering. Geen indexeringsverplichting verzekeraar

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws