Hoe verzilveren gepensioneerden hun rechten (effectieve medezeggenschap)?

Op basis van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW), het Burgerlijk Wetboek (BW) en dadelijk op basis van de Pensioenwet (PW) hebben gepensioneerden (mede)zeggenschapsrechten. Voor gepensioneerden is het niet altijd duidelijk welke rechten zij hebben en hoe zij deze rechten effectief kunnen gebruiken. In dit artikel zal worden aangegeven hoe de gepensioneerden effectief van hun rechten gebruik kunnen maken.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws