Uitspraak pensioenrecht: Nakoming pensioentoezegging (streefregeling)

Hof Den Bosch heeft op 21 juli 2020 uitspraak gedaan in de zaak van een cliënt van ons kantoor. Tussen partijen is in geschil welk karakter de pensioenregeling heeft: een uitkeringsovereenkomst (eindloon) of kapitaalovereenkomst (streefregeling, beoogd eindloon). Het hof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter dat geen gegarandeerd (eindloon)pensioen is overeengekomen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws