Eindelijk duidelijkheid over instemmingsrecht OR

Over de wettelijke regeling voor medezeggenschap bij het wijzigen van pensioenregelingen bestaat veel onduidelijkheid. Daar is al veel over geschreven. Door de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen werd deze onduidelijkheid nog groter. Op 17 januari 2014 gaf staatssecretaris Klijnsma te kennen dat het instemmingsrecht moest worden vereenvoudigd en verduidelijkt. Daartoe vroeg ze de SER om advies. In dat advies, van 20 juni 2014, kwam de SER met voorstellen voor een aanzienlijke vereenvoudiging. Naar aanleiding daarvan heb ik de hoop uitgesproken dat regering en parlement dit advies ter harte zouden nemen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat het conceptwetsvoorstel dat minister Asscher ter consultatie heeft voorgelegd, volledig aansluit op het SER advies.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws