Overig

Heeft u een pensioenvraag die niet aan bod is gekomen in de andere categorieën? Hieronder vindt u uitspraken en publicaties over diverse pensioenonderwerpen, onder meer:
• Over condities in de uitvoeringsovereenkomst, zoals kosten, uitlooprisico en aansprakelijkheidsbeperkingen
• Verjaring van premie- of pensioenvorderingen
• Governance regels in het kader van goed pensioenfondsbestuur. Denk daarbij aan een raad van toezicht, verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan en het toezicht dat DNB en AFM uitoefenen
• Informatie en communicatie door de pensioenuitvoerder
• Liquideren van pensioenfondsen en collectieve waardeoverdracht
• Pensioen due diligence onderzoeken bij fusies en overnames

Zoek het gewenste artikel

  • Categorieën

Chambers

maart 13, 2020

DGA Workshop

januari 17, 2017