Pensioenrecht: Rechtbank Rotterdam 20 mei 2020, verevening pensioen DGA bij echtscheiding

DGA en Holding zijn niet verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten na afstorting van verevend pensioen in eigen beheer naar verzekeraar. Afstorting van het pensioen in een risicodragend product bij een verzekeraar is tussen de voormalige echtgenoten in het kader van de scheiding overeengekomen.

Meer actualiteiten

  • Roel Veugelers is lid van de adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft meegeschreven aan het advies over de Wet toekomst pensioenen dat vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten is ingediend in het kader van de int

  • Blom Veugelers Zuiderman Advocaten (BVZA) en het bestuur van Registerpensioenadviseurs (RPA) hebben een gezamenlijk consultatiedocument ingediend in reactie op het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Hierin wordt met name aandacht gevraagd voor de  gev

  • De behandeling van het wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in de Eerste Kamer nadert zijn eindfase. Het voorstel wordt op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan en naar verwachting staat het vóór 2021 in het Staatsblad. De essentie

  • Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 28 september 2020 geïnformeerd over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. De vrijstellingsregeling van 2019 wordt met een jaar verlengd ter voorkoming van korting

  • De zomerperiode is door sociale partners in twee sectoren benut om een wijziging van de verplichtstelling voor deelname aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen voor te bereiden. Het betreft de sector intramurale en/of extramurale zorg en de

  • De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de Miljoenennota worden in dit memo besproken. De meeste beleidswijzigingen zijn in een eerder stadium al aangekondigd. 

  • Kabinet en sociale partners hebben op vrijdag 12 juni 2020 een samenvatting van het nader uitgewerkte Pensioenakkoord bekend gemaakt. De gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt in de Hoofdlijnennotitie, die later deze maand wordt verwacht. We heb

  • In april berichtte PensioenPro dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog lastige vragen openstaan. Een van die vragen is hoe de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

  • Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin april duren. Deze maatregelen zullen voor veel werkgevers ook grote financiële gevo

  • We are very proud to announce that no less than three of our firm’s pension lawyers (and three of thirteen Ranked Lawyers in the Netherlands) are now listed in Chambers Europe 2020. See our Chambers reviews: Onno Blom has a "very strong reputation"

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws