De partner als derde bij de pensioenovereenkomst

De pensioenovereenkomst bevat hetgeen een werkgever en een werknemer overeenkomen betreffende pensioen. Een van de wettelijke pensioenvormen is het partnerpensioen ten behoeve van de partner van de werknemer. De partner van de werknemer is geen partij bij de pensioenovereenkomst en kwalificeert dus als ‘derde’, zoals hierna zal worden toegelicht. De positie van de partner als derde wordt door arbeidsrechtjuristen nog wel eens miskend. Dit leidt in de praktijk regelmatig tot problemen. Daarom is het van belang de positie van de partner goed op het netvlies te hebben.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: