De territoriale werking van de Nieuwe Pensioenwet

In deze bijdrage wordt ingegaan op de bepalingen van de (komende) Pensioenwet (hierna: Pw) inzake de territoriale werkingssfeer, voorzover deze nu bekend zijn vanuit de ambtelijke conceptteksten.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: