De AVG: one size fits all, ook voor België en Nederland?

De AVG is nog maar kort van kracht, maar levert bij de uitvoering van pensioenregelingen al de nodige vragen op. Is het u duidelijk hoe de AVG moet worden toegepast? Roel Veugelers heeft tezamen met Philip Nabben en Isabelle de Somviele hierover een artikel geschreven. Daarin worden enkele vragen beantwoord en wordt gekeken of er nog verschil bestaat tussen de Nederlandse en Belgische benadering.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: