De eenvoud gediend: weg met het partnerpensioen op kapitaalbasis

In oktober 2015 kwam het Nibud met een rapport, getiteld ‘De Nederlanders en hun pensioen’. Daarin wordt aangegeven dat mensen door diverse maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een veranderend pensioenstelsel, zelf verantwoordelijker worden voor hun financiële situatie. Het is dus van belang dat meer mensen aan de slag gaan met geldzaken op de lange termijn.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: