Sleutelfuncties in statuten, of niet?

Met de implementatie van de IORP II richtlijn in de Nederlandse wetgeving, zijn ook de zogenaamde ‘sleutelfuncties’ wettelijk verankerd. Pensioenfondsen moeten conform art. 143a PW beschikken over een risicobeheerfunctie, een interne auditfunctie en een actuariële functie. Er is inmiddels veel gezegd en geschreven over de invulling van deze functies. De wijze waarop benoeming, ontslag, de taken en bevoegdheden etc. juridisch moeten worden vastgelegd, blijft evenwel vaak onderbelicht. De vraag rijst dan ook of deze onderwerpen (deels) moeten worden omschreven in de statuten, of is het voldoende om dit vast te leggen in een reglement?

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: