Beëindigen opbouw Pensioen in eigen beheer vóór 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 kan de directeur grootaandeelhouder (DGA) zijn pensioen in eigen beheer niet langer voortzetten. De pensioenopbouw moet dus tijdig worden stopgezet. Wat houdt dat nu precies in en welke handelingen moet u als dga nog verrichten?

Het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer betekent dat het niet langer mogelijk is om te doteren aan dit pensioen en dat het opgebouwde pensioen wordt ‘bevroren’. Als een deel van het pensioen extern bij een verzekeraar is ondergebracht, dan kan dat worden teruggehaald naar eigen beheer. Een verzoek daartoe moet wel vóór 1 juli 2017 door de verzekeraar zijn ontvangen.

Daarnaast heeft het beëindigen van de opbouw ook gevolgen voor de inhoud van uw pensioenbrief; deze zal aangepast moeten worden. Daarbij wordt niet alleen de toekomstige opbouw van het ouderdomspensioen beëindigd; ook de verwerving van eventueel partnerpensioen stopt. Het stopzetten van het pensioen in eigen beheer heeft dus ook gevolgen voor uw partner, maar mogelijk ook voor uw eventuele ex-partner.

Het is dan ook van belang om tijdig goede afspraken te maken met uw (ex-)partner.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: