Fusies mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om te fuseren. In het voorstel krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk (in beginsel maximaal vijf jaar) gescheiden te houden.

Eerder informeerden wij u al inhoudelijk over dit voorstel. De vraag blijft waarom het kabinet het niet aandurft om de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om samen te gaan in een APF (voor verplichtgestelde fondsen). Dit zou slechts een minimale aanpassing van de huidige wet- en regelgeving vergen. Tevens zou hiermee duidelijkheid gegeven kunnen worden over de verschillende collectiviteitskringen en de wijze waarop de belanghebbenden per collectiviteitskring in het fonds zijn vertegenwoordigd. Dit is in het voorstel inzake fusies van bedrijfstakpensioenfondsen onduidelijk geregeld. Het eerdere bezwaar van de Raad van State, namelijk dat de verplichtstelling hiermee mogelijk in gevaar zou komen, staat ter discussie. Niet valt in te zien waarom het voor het behouden van de verplichtstelling vereist is dat bestaande separate collectiviteiten na fusie samensmelten tot één collectiviteit.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: