Fusies mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om te fuseren. In het voorstel krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk (in beginsel maximaal vijf jaar) gescheiden te houden.

Eerder informeerden wij u al inhoudelijk over dit voorstel. De vraag blijft waarom het kabinet het niet aandurft om de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om samen te gaan in een APF (voor verplichtgestelde fondsen). Dit zou slechts een minimale aanpassing van de huidige wet- en regelgeving vergen. Tevens zou hiermee duidelijkheid gegeven kunnen worden over de verschillende collectiviteitskringen en de wijze waarop de belanghebbenden per collectiviteitskring in het fonds zijn vertegenwoordigd. Dit is in het voorstel inzake fusies van bedrijfstakpensioenfondsen onduidelijk geregeld. Het eerdere bezwaar van de Raad van State, namelijk dat de verplichtstelling hiermee mogelijk in gevaar zou komen, staat ter discussie. Niet valt in te zien waarom het voor het behouden van de verplichtstelling vereist is dat bestaande separate collectiviteiten na fusie samensmelten tot één collectiviteit.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer actualiteiten

  • De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de Miljoenennota worden in dit memo besproken. De meeste beleidswijzigingen zijn in een eerder stadium al aangekondigd. 

  • Kabinet en sociale partners hebben op vrijdag 12 juni 2020 een samenvatting van het nader uitgewerkte Pensioenakkoord bekend gemaakt. De gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt in de Hoofdlijnenno

  • In april berichtte PensioenPro dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog lastige vragen openstaan. Een van die vragen is hoe de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

  • Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin april duren. Deze maatregelen zul

  • We are very proud to announce that no less than three of our firm’s pension lawyers (and three of thirteen Ranked Lawyers in the Netherlands) are now listed in Chambers Europe 2020. See our Chambers r

  • Hoewel het er vorig jaar lang naar uit zag dat de pensioenen bij een aantal pensioenfondsen (waaronder PMT, PME en ABP) in 2020 gekort zouden moeten worden, heeft de Minister op 19 november 2019 een r

  • Geschillen, discussies en conflicten over pensioen. Het is ons dagelijks werk. Vaak duurt zo'n conflict lang, waardoor de kosten oplopen. Mediation kan dan een goed alternatief zijn.

  • Op welk moment eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege als partijen overeen zijn gekomen dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd? 

  • Waarom staan de dreigende pensioenkortingen volop in het nieuws? Zijn deze echt onafwendbaar en wat kunnen werkgevers of pensioenfondsen doen?

  • Verplichte wijziging van alle Nederlandse pensioenovereenkomsten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws