Verrekenen van WW-uitkering met pensioen; update nr. II

Per 1 mei 2018 is het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (AIB) gewijzigd, met als gevolg dat in meer situaties dan voorheen een ouderdoms-, pre- of overbruggingspensioen niet in mindering op de WW-uitkering wordt gebracht. Over deze wijziging schreef Mr J. Los eerder in het decembernummer van 2017 van Pensioen Magazine. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer per brief van 24 mei 2018 van de wijziging op de hoogte gesteld. Daarmee zijn ook meer details van de wijziging bekend geworden. Aanleiding genoeg om nog wat uitgebreider op de wijzigingen van de AIB in te gaan.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: