Uitspraak Ondernemingskamer: verantwoordingsorgaan versus Stg. Pf. Tandtechniek

Het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Tandtechniek (VO) verzocht de Ondernemingskamer een onderzoek in te stellen naar het bestuurlijk handelen van het bestuur over de periode van 2014 tot heden. Ook verzocht het VO het voltallige bestuur van het Pensioenfonds Tandtechniek te ontheffen van zijn taak en een bewindvoerder aan te stellen. Onno Blom stond in deze kwestie het Pensioenfonds bij.

De Ondernemingskamer heeft alle verzoeken van het VO afgewezen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: