Column KPS: 1 + 1 = 3

De kring van Pensioenspecialisten (KPS) is blij! Eigenlijk kan dat helemaal niet. Op grond van de KPS Blauwdruk heeft de KPS namelijk per definitie geen mening. KPS richt zich onder meer op het verrijken van het maatschappelijk debat over pensioenvraagstukken. Dat gebeurt zoveel mogelijk onafhankelijk en objectief. Hoe komt dat dan?

Meer actualiteiten

  • In deze bijdrage wordt ingegaan op de bepalingen van de (komende) Pensioenwet (hierna: Pw) inzake de territoriale werkingssfeer, voorzover deze nu bekend zijn vanuit de ambtelijke conceptteksten.

  • Nieuwsbrief DGA januari 2017

  • Roel Veugelers spreekt op 3 februari 2017 bij Claeys & Engels te Brussel over IORP II: de nieuwe Europese pensioenfondsrichtlijn.

  • Op 14 februari 2017 organiseert Veugelers Advocatuur in samenwerking met de Van Eekhout Groep en Kooijman Autar Notarissen een workshop over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

  • Duidelijkheid over pensioen in eigen beheer lijkt eindelijk in zicht voor de DGA.

  • Fusie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

  • Pensioen in eigen Beheer definitief afgeschaft

  • Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op 23 december 2016 de definitieve versie van de nieuwe Pensioenfondsenrichtlijn, ook wel IORP2 genoemd, gepubliceerd. Uiterlijk op 13 januari 2019 mo

  • Met ingang van 1 juli 2017 kan de directeur grootaandeelhouder (DGA) zijn pensioen in eigen beheer niet langer voortzetten. De pensioenopbouw moet dus tijdig worden stopgezet. Wat houdt dat nu precies

  • Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen is aandacht besteed aan de problematiek omtrent de uitvoerbaarheid van nettopensioenregelingen bij pensioenfondsen. Sinds 1 januari 2015 is het niet la

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: