Partner-pensioen: een roulette?

Ons pensioenstelsel is robuust. Op kapitaalbasis wordt een solide pensioen opgebouwd. En bij een onverhoopt vroegtijdig overlijden staat een nabestaande niet in de kou. Hij heeft recht op een partnerpensioen dat gelijk is aan 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer had kunnen opbouwen. Bij echtscheiding wordt het pensioen rechtvaardig verdeeld. De partner krijgt het partnerpensioen dat tot de echtscheidingsdatum is opgebouwd en het ouderdomspensioen wordt gelijkelijk verdeeld tussen de gewezen echtelieden. Dat klinkt zeer geruststellend, maar is het dat ook?

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: