Uitspraak pensioenrecht: Aftoppingsregeling niet in strijd met Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

In deze zaak, waarin wij optraden voor de Rabobank, bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat aftopping van de beëindigingsregeling op het inkomen dat tot leeftijd 65 jaar verdiend kon worden, gerechtvaardigd was. Voor de aftoppingsregeling bestaat een objectieve rechtvaardigingsgrond, zodat geen sprake is van verboden leeftijdsonderscheid als bedoeld in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de Arbeid (WGBLA).

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: