Pensioenakkoord

Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 zal het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend wijzigen. Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat alle pensioenregelingen in de periode 2023 tot en met 2026 aangepast moeten worden. Om te kunnen profiteren van overgangsrecht kan een wijziging zelfs in 2022 noodzakelijk zijn. Onze advocaten adviseren en begeleiden bij deze wijzigingen; bijvoorbeeld over de vraag of werknemers gecompenseerd moeten worden, of invaren van de opgebouwde pensioenen wenselijk is en welke partijen moeten instemmen met de wijziging. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan over dit pensioenakkoord in de artikelen die wij hebben gepubliceerd. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zoek het gewenste artikel

  • Categorieën