Pensioenakkoord

Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 zal het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend wijzigen. Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat alle pensioenregelingen in de periode vanaf 1 juli 2023 tot eind 2026 aangepast moeten worden. Om te kunnen profiteren van overgangsrecht kan een wijziging zelfs vóór 1 juli 2023 noodzakelijk zijn. Onze advocaten adviseren en begeleiden bij deze wijzigingen; bijvoorbeeld over de vraag of werknemers gecompenseerd moeten worden, of invaren van de opgebouwde pensioenen wenselijk is en welke partijen moeten instemmen met de wijziging. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan over dit pensioenakkoord in de artikelen die wij hebben gepubliceerd. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zoek het gewenste artikel

  • Categorieën

WTP Keuzestress

augustus 29, 2023