Pensioenakkoord

De Wet toekomst pensioenen wijzigt het Nederlandse pensioenstelsel per 1 juli 2023 ingrijpend. Deze stelselwijziging heeft als gevolg dat alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2028 aangepast moeten zijn. Onze advocaten adviseren en begeleiden bij deze wijzigingen; bijvoorbeeld over de vraag of werknemers gecompenseerd moeten worden, of invaren van de opgebouwde pensioenen wenselijk is en welke partijen (mede)zeggenschap hebben over de wijziging. Door onze praktische aanpak voorkomen wij geschillen. Is er toch een geschil ontstaan? Dan staan wij u graag bij om dit op te lossen. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan over het pensioenakkoord in de artikelen die wij hebben gepubliceerd. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zoek het gewenste artikel

  • Categorieën

WTP Keuzestress

augustus 29, 2023