Consultatie Wet toekomst pensioenen van de Orde van Advocaten (NOvA)

Roel Veugelers is lid van de adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft meegeschreven aan het advies over de Wet toekomst pensioenen dat vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten is ingediend in het kader van de internetconsultatie over deze wet.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws