Consultatie Wet toekomst pensioenen in samenwerking met RPA

Blom Veugelers Zuiderman Advocaten (BVZA) en het bestuur van Registerpensioenadviseurs (RPA) hebben een gezamenlijk consultatiedocument ingediend in reactie op het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Hierin wordt met name aandacht gevraagd voor de  gevolgen van de voorgestelde wetgeving voor regelingen bij verzekeraars en PPI’s. BVZA en RPA uiten hun zorgen over mogelijke versoberingen van deze pensioenen als gevolg van de beoogde wetgeving. Daarnaast vragen BVZA en RPA om duidelijke wetgeving, met name ten aanzien van het voorgestelde overgangsrecht voor premieregelingen en uitkeringsregelingen bij verzekeraars. 

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws