Rechter of geschilleninstantie? Zegt u het maar!

‘Casinopensioen’, ‘regelrechte diefstal’, ’stop de pensioenroof’. Al ver voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) klonken luide protesten tegen de wet van de zij de van werknemers en pensioengerechtigden. Pensioen was ineens ‘trending’ en iedereen had er een mening over. Het was wel even wennen; niet langer die onbegrijpende blik op feestjes als ik vertelde over mijn specialisatie in pensioenrecht. Ineens volgde een ondervraging over de nieuwe wet, wat ik daar van vond en of de pensioenen nog wel veilig waren. Dat onderwerp staat in deze bijdrage centraal; de juridische positie van de werknemer onder de Wtp.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws