De Wet toekomst pensioenen toegelicht!

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zijn onder andere de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 juli jl. ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen in de Pensioenwet worden in de Navigator (Wolters Kluwer) door Jeroen Los uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht in hoofdstuk III.B Pensioen e.a. toekomstvoorzieningen en de wijzigingen in de Wet op de loonbelasting 1964 door Ben Schuurman in hoofdstuk VII.D Pensioen e.a. toekomstvoorzieningen. De vele nieuwe begrippen komen daarbij aan de orde, zoals de solidaire of flexibele premieregeling, de solidariteits- of risicodelingsreserve, pensioencompensatie en niet te vergeten het uitgebreide wettelijke transitiekader op basis waarvan bestaande pensioenregelingen moeten worden gewijzigd in premieregelingen. Ook is er ruime aandacht voor het overgangsrecht. De toelichting bevat onder andere relevante passages uit de parlementaire toelichting en ook wordt verwezen naar de lagere regelgeving. Heel handig om snel op de hoogte te raken van de achtergrond van de vele nieuwe bepalingen in de Pensioenwet en Wet op de loonbelasting 1964 die de komende jaren essentieel zijn voor  pensioenregelingen. U kunt doorklikken naar enkele passages uit Pensioen en andere toekomstvoorzieningen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws