Toezichtkader tijdens transitie naar nieuwe pensioenstelsel

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 28 september 2020 geïnformeerd over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. De vrijstellingsregeling van 2019 wordt met een jaar verlengd ter voorkoming van kortingen in 2021, mits de dekkingsgraad ten minste 90% is. Tijdens de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in de periode 2022-2026 stelt Koolmees dat kortingen en premiehoogte moeten worden bezien vanuit het perspectief van de nieuwe regels. Afspraken hierover zullen nader worden uitgewerkt in het transitie-ftk. De uitwerking van dit transitie-ftk zal naar verwachting medio 2021 aan de Tweede Kamer worden verzonden.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws