WTP Keuzestress

Keuzes maken. Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen zullen werkgevers veel keuzes moeten maken. Een flexibel contract of een solidair contract? Invoeren of niet. In deze column wordt ingegaan op de verschillende keuzes die werkgevers op korte termijn moeten maken (gepubliceerd in Pensioen Magazine juni/juli 2023).

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws