Pensioenakkoord 2020; naar een persoonlijk en transparant pensioen?

Ruim een decennium is er aan gewerkt en eindelijk lijkt een nieuw, toekomstbestendiger pensioenstelsel er dan te komen. In dit artikel bespreekt Corine Hoekstra de hoofdlijnen van het Pensioenakkoord 2020, om vervolgens stil te staan bij een aantal transitieperikelen en de houdbaarheid van de verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen, met name ten aanzien van de verbeterde premieregeling.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws