Over de wettelijke regeling voor medezeggenschap bij het wijzigen van pensioenregelingen bestaat veel onduidelijkheid. Daar is al veel over geschreven. Door de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen werd deze onduidelijkheid nog groter. Op 17 januari 2014 gaf staatssecretaris Klijnsma te kennen dat het...