De pensioenovereenkomst bevat hetgeen een werkgever en een werknemer overeenkomen betreffende pensioen. Een van de wettelijke pensioenvormen is het partnerpensioen ten behoeve van de partner van de werknemer. De partner van de werknemer is geen partij bij de pensioenovereenkomst en kwalificeert dus als 'derde', zoals...

Twee in het pensioenrecht gespecialiseerde advocatenkantoren, Onno F. Blom Advocaten en Veugelers Advocatuur, gaan samen verder. Onno Blom, Roel Veugelers en Tim Zuiderman vormen zo met hun team de grootste niche advocatenpraktijk op dit gebied....

De kring van Pensioenspecialisten (KPS) is blij! Eigenlijk kan dat helemaal niet. Op grond van de KPS Blauwdruk heeft de KPS namelijk per definitie geen mening. KPS richt zich onder meer op het verrijken van het maatschappelijk debat over pensioenvraagstukken. Dat gebeurt zoveel mogelijk onafhankelijk...