Hoe kom je van oud naar nieuw? De Wet Toekomst Pensioenen kent voornemens over compensatie bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, die voortkomen uit het vermijden van (de gevolgen van) dat nieuwe stelsel. Maar ook op andere gronden kan compensatie wegens wijziging van de pensioenregeling...

Externe onafhankelijke geschilleninstantie voor alle pensioenuitvoerders! De komende Wet toekomst pensioenen introduceert nieuwe wettelijke regels ten aanzien van de klachten- en geschillenprocedures op pensioengebied. Dat betekent dat alle bestaande interne klachten- en geschillenprocedures bij pensioenuitvoerders zullen wijzigen. Bovendien komt er een onafhankelijke geschilleninstantie bij, waar iedere...

Het nieuwe pensioenstelsel is transparanter als het om de premie gaat. De pensioenen in het nieuwe stelsel worden variabel. Hoe zorg je dat de systematiek voor een variabel pensioen ook transparant is. ...