Veel pensioenfondsen hebben een herstelplan ingediend. Daarin moeten ze aangeven op welke wijze ze binnen de daarvoor geldende termijn weer beschikken over het minimaal vereist eigen vermogen. Dit herstelplan moet concreet en haalbaar zijn en ter instemming bij De Nederlandsche Bank (DNB) worden ingediend. De...

In de Tweede Kamer is veel gediscussieerd over het recht op collectieve waardeoverdracht. Daar vond men dat het recht op collectieve waardeoverdracht in de Pensioenwet moest worden opgenomen. Maar minister Donner was van mening dat dit aan de markt moest worden overgelaten. Uiteindelijk is een...

Het Ministerie van Financiƫn heeft op 15 mei 2008 een consultatiedocument gelanceerd over de Premiepensioeninstelling (de 'PPI'). In dit artikel wordt ingegaan op de voordelen van de PPI en vervolgens op de vraag of deze opwegen tegen de nadelen....

Eisers stellen dat door onderscheid te maken tussen 56-minners en 56-plussers het ABP een direct leeftijdsonderscheid maakt en dat het ABP de gecreƫerde lasten op onrechtvaardige wijze verdeelt. De kosten voor het handhaven van de vervroegde uittredingsregeling voor 56-plussers, becijferd op 12 miljard euro, moeten...

De Europese markt voor pensioenen is inmiddels open. De verschillende Europese koopmannen zijn hun waar aan het aanprijzen. De luide stem van de Belgische koopman Verhofstadt is goed te horen. Het Nederlandse pensioenstelsel is degelijk, maar mede daardoor ook duur. Kan het Nederlandse pensioen concurreren...