Behandeling pensioenklachten en geschillen; ook dat landschap verandert!

Externe onafhankelijke geschilleninstantie voor alle pensioenuitvoerders!

De komende Wet toekomst pensioenen introduceert nieuwe wettelijke regels ten aanzien van de klachten- en geschillenprocedures op pensioengebied. Dat betekent dat alle bestaande interne klachten- en geschillenprocedures bij pensioenuitvoerders zullen wijzigen. Bovendien komt er een onafhankelijke geschilleninstantie bij, waar iedere pensioenuitvoerder zich bij moet aansluiten. Een belanghebbende krijgt daarmee de mogelijkheid, als het doorlopen van de interne klachten- en geschillenprocedure bij de betreffende pensioenuitvoerder niet tot resultaat heeft geleid, het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke instantie. De aanleiding voor de wetgever om de klachten- en geschillenprocedure bij pensioenuitvoerders een wettelijk en daarmee steviger fundament te geven ligt in de vrees dat de Wet toekomst pensioenen – zonder nadere maatregelen – tot een aanzienlijke extra belasting van de rechterlijke macht kan leiden en in het ergste geval tot ontregeling van het civiele rechtspraaksysteem. En dat er naar aanleiding van de aanpassing van alle pensioenregelingen aan het nieuwe pensioenstelsel geschillen zullen ontstaan, lijkt wel zeker. Jeroen Los gaat daarom dieper in op de komende wetswijzigingen in deze bijdrage die is gepubliceerd in PM 2022/10.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws