Bpf-vrijstellingen wijzigen ingrijpend als gevolg van Wtp

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen wijzigen ook de pensioenregelingen van werkgevers die zijn vrijgesteld van een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Die vrijgestelde pensioenregelingen moeten ook in het nieuwe stelsel blijven voldoen aan de wettelijke eisen van financiële en actuariële gelijkwaardigheid. De regels daaromtrent zijn ingrijpend gewijzigd. Ron van Os en Jeroen Los gaan in deze bijdrage dieper in op de nieuwe regels (gepubliceerd in Pensioen Magazine december 2023).

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws