De beslechting van geschillen door geschillencommissies bij pensioenfondsen scoort niet altijd goed op toegankelijkheid, onafhankelijkheid van leden, openbaarheid van uitspraken en procedurele transparantie en kan daarom beter. In deze bijdrage (opgenomen in de begin 2021 verschenen bundel “Bevoegdheidsverdeling bij pensioen” van de Vereniging voor Pensioenrecht)...

De verjaring van pensioenvorderingen komt met regelmaat terug in rechterlijke uitspraken en ook in de juridische pensioenadviespraktijk. Werknemers stappen nu eenmaal niet snel naar de rechter voor het uitvechten van een pensioengeschil. Na einde van de arbeidsovereenkomst of na de pensioendatum ligt dat anders. Dan...

Gezien de aangekondigde kortingen en het voorstel om bestaande pensioenrechten in het nieuwe pensioencontract in te varen, is de kans groot dat er binnenkort veel meer pensioengeschillen ontstaan. Moeten die allemaal aan de kantonrechter worden voorgelegd of kunnen ze ook op een andere manier worden...

Vorig jaar is Roel Veugelers in het artikel 'Kan pensioen verjaren?' (Pensioen Magazine, november 2009) ingegaan op de verjaringsproblematiek bij pensioenen. Toen kwam de vraag aan de orde wanneer pensioen opeisbaar is. Dat is namelijk van belang bij verjaring. Onlangs heeft zowel Hof Amsterdam als...